Suomen Terveydenhuollon Arvioinnin Seura, STAS ry. - Finnish Society of Technology Assesment in Health Care

  Etusivu

Seminaarisarja

Jäseneksi

Hallitus

Vuonna 2005 STAS ry. käynnisti seminaarisarjan aiheesta:
"Terveydenhuollon uudistamisen strategiset valinnat"

12. seminaari: Terveydenhuollon järjestäminen yhtenä kokonaisuutena
[Perjantai 25.5.2012]

Seminaarissa on tarkoitus keskustella terveydenhuollon vertikaalisen integraation hyödyistä. Vertikaalisella integraatiolla tarkoitetaan sitä, että terveydenhuoltoa johdettaisiin, ohjattaisiin, resursoitaisiin ja kehitettäisiin yhtenä kokonaisuutena (niin perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito kuin ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys). Nykyinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun eriyttämisen on sanottu johtavan mm. sirpaleisiin hoitoketjuihin ja palvelukokonaisuuksiin, osaoptimointiin ja perusterveydenhuollon rapistumiseen.

Esitykset:

Vertikaalinen integraatio on välttämätöntä  [PDF]
  Aki Lindén, HUS

What are the benefits of having integrated health care system – experiences from Minnesota  [PDF]
  Tom Kottke, Health Partners, Minnesota, US

Vertikaalinen integraatio - Eksoten kokemuksia  [PDF]
  Markku Huppli, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Vertikaalinen integraatio - Eksoten kokemuksia  [PDF]
  Ritva Simpanen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Palvelukokonaisuudet, valinnanvapaus ja kilpailu - onnistuuko integraatio?  [PDF]
  Kari-Matti Hiltunen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Vertikaalinen integraatio vahvistaisi perusterveydenhuoltoa   [PDF]
  Mauno Vanhala, Itä-Suomen yliopisto

Kehittäminen, ohjaus ja valvonta – vertikaalisen integraation mahdollisuudet  [PDF]
  Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM

 


STAS ry. | Sivu päivitetty 26.01.2012