Suomen Terveydenhuollon Arvioinnin Seura, STAS ry. - Finnish Society of Technology Assesment in Health Care

  Etusivu

Seminaarisarja

Jäseneksi

Hallitus

Vuonna 2005 STAS ry. käynnisti seminaarisarjan aiheesta:
"Terveydenhuollon uudistamisen strategiset valinnat"

14. seminaari: Laatua vai kustannusten hallintaa? – terveydenhuollon ohjaaminen rahoitusmekanismeilla
[Perjantai 14.11.2014]

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on suurten uudistusten kynnyksellä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ollaan keskittämässä viidelle kuntayhtymämuotoiselle sote-alueelle. Uudistuksen keskeinen tavoite on terveydenhuollon resurssien käyttäminen entistä tehokkaammin ja järkevämmin. Seminaarissa pohditaan kuinka rahoitusta voitaisiin tulevaisuudessa käyttää nykyistä tehokkaampana ohjausinstrumenttina. Kuinka terveydenhuoltojärjestelmää voidaan ohjata rahoituksella? Miten järjestelmään tulisi rakentaa taloudellisia kannusteita ja mihin ne tulisi kytkeä? Voidaanko rahoitusta kytkeä laatuun ja vaikuttavuuteen? Mikä on rahoitusohjauksen suhde muihin ohjausmekanismeihin?

Seminaarin >> ohjelma << [pdf]

Esitykset:

Rahalla ohjaaminen terveydenhuollossa – mahdollisuudet ja haasteet  [PDF]
  Eveliina Huurre, Sitra

Laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen ja sen kytkeminen rahoitukseen  [PDF]
  Jutta Järvelin, THL

Rahalla ohjaaminen terveydenhuollossa – esimerkkejä maailmalta  [PDF]
  Olli-Pekka Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto

Perusterveydenhuollon tuottajien ohjaaminen rahalla  [PDF]
  Taru Kuosmanen, Tampereen kaupunki

Potilas rahalla ohjaamassa – miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle?  [PDF]
  Juha Tuominen, Terveystalo

Valtio rahalla ohjaamassa – valtionosuusjärjestelmän kehittämismahdollisuudet?  [PDF]
  Unto Häkkinen, THL

Miten tulisi rakentaa kannusteet terveyden edistämiselle?  [PDF]
  Osmo Kuusi, Aalto yliopisto

 


STAS ry. | Sivu päivitetty 13.06.2013