Suomen terveydenhuollon arvioinnin seura

Seminaarisarja "Terveydenhuollon strategiset valinnat"

Palvelujen keskittäminen vai hajauttaminen – siinäpä pulma

torstai 30.5.2024

ohjelma

Hyvinvointialueet 300 päivää - onnistumiset ja haasteet

torstai 2.11.2023

ohjelma

Soten ensimmäiset 100 päivää - pintakuohuja ja pohjavirtauksia

tiistai 25.4.2023

ohjelma

Näkökulmia hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseen: tavoitteista toteutukseen

maanantai 3.10.2022

ohjelma

Tietojohtaminen hyvinvointialueilla

perjantai 28.1.2022

ohjelma

Terveydenhuollon arviointi miksi ja miten?

maanantai 20.5.2019

ohjelma

Kilpaillut markkinat julkisessa terveydenhuollossa - toimiiko?

perjantai 30.11.2017

ohjelma

Sote-uudistuksen vaikutusten arviointi

perjantai 5.5.2017

ohjelma

Julkinen vs. yksityinen terveyspalveluiden tuotanto - tarvitaanko vastakkainasettelua?

keskiviikko 28.1.2016

ohjelma

Terveydenhuollon järjestäminen yhtenä kokonaisuutena

Perjantai 25.5.2012

ohjelma

Terveydenhuollon kiinteistöt - heiluttaako häntä koiraa?

Keskiviikko 24.1.2012

ohjelma

Terveydenhuollon päätöksenteko - tiedosta priorisointeihin

Torstai 27.05.2010

ohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit

Ikääntyvien palvelut - kuinka tulevaisuus luodaan?

12.3.2007

Terveydenhuollon teknologiat - kohti ikuista elämää vai vararikkoa?

11.5.2006

 • Science fictionia ja kustannusten hallintaa - seminaarin avaus
  Juha Teperi, STAS
 • Teknologia henkilökohtaisen terveyden vaalimisen apuna
  Ilkka Korhonen, VTT
 • Kuinka yksittäinen teknologia voi muuttaa hoitoa ja terveydenhuoltoa - case geeniteknologia
  Osmo Kuusi, VATT
 • Teknologialla vettä medikalisaation myllyyn?
  Markku Myllykangas, Kuopion yliopisto
 • E-terveydenhuolto - onko sitä ja mitä sitten?
  Hannele Hyppönen, Stakes ja Persephone Doupi, Stakes
 • Teknologia kustannusnousun ajurina - case lääkehoito
  Timo Klaukka, Kela
 • Onko uusien teknologioiden käyttöönoton hallinta utopiaa - esimerkkinä "Hallittu" -hanke
  Minna Kaila, Pirkanmaan shp

Tilaaja ja tuottaja - onko ero paras vaihtoehto?

24.11.2005

 • Tilaaja-tuottaja -mallit: käsitteitä ja kansainvälisiä kokemuksia
  Markku Pekurinen, Stakes
 • Tilaaja-tuottaja -mallit elinkeinopolitiikan näkökulmasta
  Martti Virtanen, Kilpailuvirasto
 • Tilaaja-tuottaja -mallit terveyspolitiikan näkökulmasta
  Simo Kokko, Stakes
 • Hankintalainsäädäntö - hyvä renki vai huono isäntä?
  Sami Uotinen, Kuntaliitto
 • Kunnan näkäkulma
  Bjarne Bolin, Karjaa
 • Yksityisen tuottajan näkökulma
  Aino Penttilä, Terveyden-hoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry.
 • Järjestön näkökulma
  Marita Ruohonen, Ensi- ja turvakotien liitto
 • Julkisen palvelutuottajan näkökulma
  Rauno Ihalainen, Pirkanmaan shp

Terveyspiirit - ratkaisu mutta mihin?

17.5.2005

 • Uusi seminaarisarja - miksi?
  Juha Teperi, Stakes
 • Kuinka luodaan toimiva terveyspiiri?
  Markku Pekurinen, Stakes
 • Kuuluuko terveyspiirissä kunnan ääni?
  Matti Liukko, Lahden kaupunki
 • Riittävätkö terveyspiirin voimavarat?
  Ismo Linnosmaa, Kuopion yliopisto
 • Terveyspiiri tulee - muuttuuko mikään?
  Aino Penttilä, Terveydenhuollon Palvelujärjestö TEPA ry
 • Taipuuko sairaanhoitopiiri terveyspiiriksi?
  Rauno Ihalainen, Pirkanmaan shp